เริ่มที่ความคิดก่อน เมื่อความคิดเปลี่ยน
การกระทำ ย่อมเปลี่ยนตาม​

ตั้งหลักให้ด​ี

วิธีที่ใช่​

เมื่อเรามีจุดหมาย ต่อให้มีเสียงรอบข้าง
ดังแค่ไหนก็ไม่เท่าเสียงหัวใจเรา​

มองไปที่ผลลัพธ์​

ค้นหาสิ่งที่เรารัก แล้วทำตามความสุขของเรา​

กระชับขั้นตอน​

ทดลอง ปรับปรุง เรียนรู้ ทำจนเชี่ยวชาญ
คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ​

ลองก่อน เดี๋ยวรู้เอง​

เมื่อเราเรียนรู้แล้ว ควรทำทันที
ความสำเร็จย่อมไม่ไกลแน่นอน​

รู้จักกับผู้กองเบนซ์​

ผมเป็นอดีตข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ที่เริ่มสร้างชีวิต

ด้วยการทำธุรกิจนอกเวลาราชการ จนกระทั่งสามารถสร้างล้านแรก

ให้กับตัวเองได้ภายใน 3 เดือน ก่อนจะผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการเต็มตัว

ด้วยความเชื่อที่ว่า “ความกล้า” และ “ความรู้” เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคม  

 

ปี 2559 หลังจากประสบความสำเร็จจากธุรกิจออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์
ผมได้ตัดสินใจออกมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จนี้แก่ผู้คน

จากจุดนี้ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด

 

จากสติ๊กเกอร์ไลน์ ผมกลายเป็นวิทยากรในสัมมนาทางธุรกิจต่างๆ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เวียดนาม ลาว มาเลเซีย ญี่ปุ่น และบราซิล) 

 

ด้วยการสั่งสมประสบการณ์จากการลงมือทำและศึกษาเรียนรู้อย่างเข้มข้น

จนได้รับการรับรองจาก Blair Singer Training Academy

ว่าเป็นเทรนเนอร์และผู้ออกแบบคิดค้นหลักสูตรการพัฒนาตัวเอง

และหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล 

 

ปัจจุบันผมคิดค้นหลักสูตรต่างๆ ทั้งของตนเองและพันธมิตรออกมาจำนวนมาก

เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาแล้วมากกว่า 20,000 คน

ผู้กองเบนซ์ - Capt.Benz​

เป็นผู้ผลักดันให้ผู้คนลุกขึ้นมาสร้างอิสรภาพทางความคิด
และลงมือแปรรูปความปรารถนาอันแรงกล้าให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้​

Step ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล​

5

คอร์สที่เปิดสอนของผู้กองเบนซ์​

หลักสูตรออนไลน์​

สัมมนา​

ฝึกอบรมภายในองค์กร บริษัท​

หนังสือ (coming soon)​

Podcast (coming soon)​

บทความดีๆ จาก...ผู้กองเบนซ์​

ภาพความประทับใจ​

ผมเป็นอดีตข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่เริ่มสร้างชีวิตด้วยการทำธุรกิจนอกเวลา

ราชการ จนกระทั่งสามารถสร้างล้านแรก

ให้กับตัวเองได้ภายใน 3 เดือน ก่อนจะผันตัวเอง

มาเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวด้วยความเชื่อที่ว่า

“ความกล้า” และ “ความรู้” เป็นกุญแจสำคัญ

ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคม  

 

ปี 2559 หลังจากประสบความสำเร็จจากธุรกิจออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ผมได้ตัดสินใจออกมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จนี้แก่ผู้คนจากจุดนี้ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด

 

จากสติ๊กเกอร์ไลน์ ผมกลายเป็นวิทยากร

ในสัมมนาทางธุรกิจต่างๆทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ (เวียดนาม ลาว มาเลเซีย

ญี่ปุ่น และบราซิล) 

 

ด้วยการสั่งสมประสบการณ์จากการลงมือทำ

และศึกษาเรียนรู้อย่างเข้มข้นจนได้รับการรับรองจาก Blair Singer Training Academy

ว่าเป็นเทรนเนอร์และผู้ออกแบบคิดค้นหลักสูตรการพัฒนาตัวเอง และหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล 

 

ปัจจุบันผมคิดค้นหลักสูตรต่างๆ ทั้งของตนเองและพันธมิตรออกมาจำนวนมากเปลี่ยนแปลง

ชีวิตผู้คนมาแล้วมากกว่า 20,000 คน

เป็นผู้ผลักดันให้ผู้คน

ลุกขึ้นมาสร้างอิสรภาพทางความคิดและลงมือแปรรูปความปรารถนาอันแรงกล้าให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้​

เริ่มที่ความคิดก่อน เมื่อความคิดเปลี่ยน
การกระทำ ย่อมเปลี่ยนตาม​

ตั้งหลักให้ด​ี

วิธีที่ใช่​

เมื่อเรามีจุดหมาย ต่อให้มีเสียงรอบข้าง
ดังแค่ไหนก็ไม่เท่าเสียงหัวใจเรา​

มองไปที่ผลลัพธ์​

ค้นหาสิ่งที่เรารัก แล้วทำตามความสุขของเรา​

กระชับขั้นตอน​

ทดลอง ปรับปรุง เรียนรู้ ทำจนเชี่ยวชาญ
คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ​

ลองก่อน เดี๋ยวรู้เอง​

เมื่อเราเรียนรู้แล้ว ควรทำทันที
ความสำเร็จย่อมไม่ไกลแน่นอน​

7 เรื่อง ที่ควรสอนในโรงเรียนไทย หากต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้น

โลกนี้เต็มไปด้วยโอกาส เกินกว่าที่เด็กไทยจะทำได้แค่ “ตั้งใจเรียนให้เก่งๆ ทำงานให้หนักๆ จ่ายภาษีให้น้อยที่สุด เก็บเงิน ซื้อบ้าน และอย่าเป็นหนี้”

ศีล จะช่วยธุรกิจได้อย่างไร​

 ​# ศีล จะช่วยธุรกิจได้อย่างไร #. เราต่างเชื่อใช่มั้ยครับ ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดี แต่เราต่างก็รู้ว่านิยาม “ความดี” ของแต่ละคนนั้น แทบจะไม่เหมือนกันเลยเช่นกัน วันนี้ผมมาถือศีลที่วัดเขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ครับ ผมเคยบวชเต็มพรรษาเมื่อประมาณ 7 ปีก่อนที่นี่แล้วก็เกือบจะไม่สึก เรื่องบวชเกือบไม่สึกเก็บเอาไว้เขียนวันหลัง วันนี้เอาเรื่องศีลก่อน  “ศีล” เป็นเรื่องภายใน อย่างที่เขาชอบบอกกัน ตัวจริงๆ อาจจะมือถือสาก ในขณะที่ปากบอกว่าถือศีล (ซึ่งคนแบบนี้เยอะมาก) มีศีลหรือไม่ ไม่ได้วัดกันที่การอาราธนา ตั้งนะโม พุทธัง สรณัง ไปจนถึง ปะทัง สมาทิยามิ ...  หากแต่วัดกันที่ ‘เจตนา’ ล้วนๆ ความจริงแล้ว เราต่างสามารถตั้งใจและถือศีลได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมาตั้งต้นกันที่วัดแต่สาเหตุที่ผมมาวัดนี้ ... ถ้าเล่าให้หล่อ ก็คือ ต้องการอยู่ในบริบทแห่งความสงบและแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งความดีแบบที่ผมคุ้นเคย  แต่ถ้าเล่าแบบตรงไปตรงมา ... การมาวัดเพื่อตั้งใจถือศีลในครั้งนี้ ไม่มีเหตุผลพอๆ กับการที่ผมต้องไปนั่งอ่านหนังสือในร้านกาแฟเข้าท่า อ.ปาย เท่านั้น ทั้งๆ ที่การอ่านหนังสือมันทำในส้วมก็ได้ แม้จะมีรายละเอียดและกฎเกณฑ์ต่างกันเล็กน้อย แต่เรารู้ดีว่าทุกศาสนาสอนให้คนมุ่งหน้าเข้าหาความดีด้วยกันทั้งสิ้นสำหรับศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าทรงวางหลักความดีไว้บนฐานของศีลนี่แหละ หลักธรรมต่างๆ ที่ทรงแนะนำ ไม่ว่าหมวดหมู่ใด ล้วนงอกเงยขึ้นมาโดยมีศีลเป็นสารตั้งต้น  แม้ยกตัวอย่างเพียงศีลข้อแรก (เจตนาที่จะไม่เบียดเบียนชีวิต ร่างกายผู้อื่น) ก็เห็นชัดแล้วว่าสามารถแตกย่อย-แปรสภาพไปเป็นเรื่องอื่นๆ ได้อีก เช่น  กลายเป็น เมตตา กรุณา มุทิตา ใน พรหมวิหาร  กลายเป็น อัตถจริยา สมานัตตตา ใน สังคหวัตถุ  และกลายเป็นอื่นๆ อีกมากมาย เกินที่จะนับ  ทีนี้ ... ศีลในพระพุทธศาสนา เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องธุรกิจ?ในฐานะผู้ประกอบการ ผมเชื่อว่า งานของพวกเราคือการสร้างคุณประโยชน์ให้ผู้คนแต่อย่าลืมว่าเราต่างก็เป็นมนุษย์และในฐานะมนุษย์ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังหนีไม่พ้นกิเลสตัณหา ความทะยานอยาก  ผมเคยได้ยิน ใครไม่รู้กล่าวไว้ว่า “หากพลังพิเศษใด ไม่สามารถนำไปใช้กับเรื่องชั่วร้ายได้เช่นกัน พลังนั้น ยังไม่พิเศษพอ” (ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ :: ความเหาะได้ ความมีกำลังดุจช้างสาร ความมีลูกตาสาดแสงเลเซอร์ออกไปเผานู่นนี่นั่นได้ของซุปเปอร์แมน ... สิ่งเหล่านี้เป็นพลังพิเศษ  ซุปเปอร์แมนใช้ปกป้องโลกได้ ในทางกลับกัน ... หากพลังแบบนี้ดันไปอยู่กับคนที่เป็นตัวร้าย (อาจมีนามว่าซุปเปอร์เฮี่ย) ไอ้บ้านี่ก็อาจใช้พลังนี้สร้างความฉิบหายให้กับโลกแทน)   หวังว่าคงเห็นภาพ ในโลกแห่งความเป็นจริง พลังพิเศษที่ว่า คือมันสมองและความคิดของเหล่าผู้ประกอบการ ในฐานะผู้ประกอบการ ... เป้าหมายของเราใหญ่ขึ้นทุกไ ปี แน่นอนว่า ในแต่ละปีที่ขนาดของความสำเร็จถูกขยาย ขนาดของความสามารถของผู้ประกอบการเองก็ต้องถูกขยายตามไปด้วย สิ่งที่หนีไม่พ้นนอกเหนือไปจากความสามารถที่มากขึ้น ก็คือ ปริมาณของผู้คนที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ท่ามกลาง Connection เหล่านั้น เราแทบไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ผู้คนทั้งหลายจะเหนี่ยวนำให้เราเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหน“ดี” “กลางๆ” หรือค่อนไปทาง “เลว” เราคือค่าเฉลี่ยของคนรอบตัว หากไม่มีกรอบแห่งศีลมากำกับ อะไรคือหลักประกันว่า วันหนึ่งเราจะไม่เผลอใช้ความสามารถของเราไปในการสร้างสิ่ง’ตรงข้าม’ กันกับคุณประโยชน์ ธรรมะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีสถานะเป็นความจริงอยู่เสมอ หากเราคุ้นเคยกับการดัก “สาธุ” ตรงประโยคที่พระท่านจะพูดว่า “สีเลน สุคติํ ยนฺติ” หลังให้ศีล (ซึ่งแปลว่า การรักษาศีลจะนำความสุขมาให้)  “สีเลน โภค สมฺปทา” (การรักษาศีล จะไม่ทำให้เราต้องเสียเงินไปกับเรื่องไม่ควร) ผมเชื่อว่า หากมีศีลมากำกับตลอดเส้นทางการเติบโตของพวกเราความเดือดร้อนใจในภายหลัง หรือ แม้แต่วิกฤตทางการเงินของธุรกิจ ย่อมไม่มีอานิสงส์ของการรักษาศีล คุ้มครอง ครอบคลุม และคุ้มค่า ยิ่งกว่ากรมธรรม์ใดๆ อันที่จริง ผมยังมีอะไรอยากเขียนอีกมาก แต่ผมต้องเตรียมตัวทำวัตรเย็นแล้ว   ถ้าใครชอบอ่าน บอกได้นะครับ ผมจะเขียนให้อ่านบ่อยๆ #แล้วพบกันใหม่ #ผู้กองเบนซ์ปล. ภาพประกอบ เกี่ยวกับบทความยังไง? นอกจากศีลที่คอยประคับประคองผมแล้ว มีผู้หญิงคนนี้อีกคนที่ทำหน้าที่ไม่ต่างกันกับศีล  

...
...

Copyright © 2019 www.captbenz.com All Rights Reserved.​​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google