เริ่มที่ความคิดก่อน เมื่อความคิดเปลี่ยน
การกระทำ ย่อมเปลี่ยนตาม​

ตั้งหลักให้ด​ี

วิธีที่ใช่​

เมื่อเรามีจุดหมาย ต่อให้มีเสียงรอบข้าง
ดังแค่ไหนก็ไม่เท่าเสียงหัวใจเรา​

มองไปที่ผลลัพธ์​

ค้นหาสิ่งที่เรารัก แล้วทำตามความสุขของเรา​

กระชับขั้นตอน​

ทดลอง ปรับปรุง เรียนรู้ ทำจนเชี่ยวชาญ
คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ​

ลองก่อน เดี๋ยวรู้เอง​

เมื่อเราเรียนรู้แล้ว ควรทำทันที
ความสำเร็จย่อมไม่ไกลแน่นอน​

รู้จักกับผู้กองเบนซ์​

ผมเป็นอดีตข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ที่เริ่มสร้างชีวิต

ด้วยการทำธุรกิจนอกเวลาราชการ จนกระทั่งสามารถสร้างล้านแรก

ให้กับตัวเองได้ภายใน 3 เดือน ก่อนจะผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการเต็มตัว

ด้วยความเชื่อที่ว่า “ความกล้า” และ “ความรู้” เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคม  

 

ปี 2559 หลังจากประสบความสำเร็จจากธุรกิจออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์
ผมได้ตัดสินใจออกมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จนี้แก่ผู้คน

จากจุดนี้ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด

 

จากสติ๊กเกอร์ไลน์ ผมกลายเป็นวิทยากรในสัมมนาทางธุรกิจต่างๆ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เวียดนาม ลาว มาเลเซีย ญี่ปุ่น และบราซิล) 

 

ด้วยการสั่งสมประสบการณ์จากการลงมือทำและศึกษาเรียนรู้อย่างเข้มข้น

จนได้รับการรับรองจาก Blair Singer Training Academy

ว่าเป็นเทรนเนอร์และผู้ออกแบบคิดค้นหลักสูตรการพัฒนาตัวเอง

และหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล 

 

ปัจจุบันผมคิดค้นหลักสูตรต่างๆ ทั้งของตนเองและพันธมิตรออกมาจำนวนมาก

เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาแล้วมากกว่า 20,000 คน

ผู้กองเบนซ์ - Capt.Benz​

เป็นผู้ผลักดันให้ผู้คนลุกขึ้นมาสร้างอิสรภาพทางความคิด
และลงมือแปรรูปความปรารถนาอันแรงกล้าให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้​

Step ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล​

5

คอร์สที่เปิดสอนของผู้กองเบนซ์​

หลักสูตรออนไลน์​

สัมมนา​

ฝึกอบรมภายในองค์กร บริษัท​

หนังสือ (coming soon)​

Podcast (coming soon)​

บทความดีๆ จาก...ผู้กองเบนซ์​

ภาพความประทับใจ​

ผมเป็นอดีตข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่เริ่มสร้างชีวิตด้วยการทำธุรกิจนอกเวลา

ราชการ จนกระทั่งสามารถสร้างล้านแรก

ให้กับตัวเองได้ภายใน 3 เดือน ก่อนจะผันตัวเอง

มาเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวด้วยความเชื่อที่ว่า

“ความกล้า” และ “ความรู้” เป็นกุญแจสำคัญ

ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคม  

 

ปี 2559 หลังจากประสบความสำเร็จจากธุรกิจออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ผมได้ตัดสินใจออกมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จนี้แก่ผู้คนจากจุดนี้ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด

 

จากสติ๊กเกอร์ไลน์ ผมกลายเป็นวิทยากร

ในสัมมนาทางธุรกิจต่างๆทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ (เวียดนาม ลาว มาเลเซีย

ญี่ปุ่น และบราซิล) 

 

ด้วยการสั่งสมประสบการณ์จากการลงมือทำ

และศึกษาเรียนรู้อย่างเข้มข้นจนได้รับการรับรองจาก Blair Singer Training Academy

ว่าเป็นเทรนเนอร์และผู้ออกแบบคิดค้นหลักสูตรการพัฒนาตัวเอง และหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล 

 

ปัจจุบันผมคิดค้นหลักสูตรต่างๆ ทั้งของตนเองและพันธมิตรออกมาจำนวนมากเปลี่ยนแปลง

ชีวิตผู้คนมาแล้วมากกว่า 20,000 คน

เป็นผู้ผลักดันให้ผู้คน

ลุกขึ้นมาสร้างอิสรภาพทางความคิดและลงมือแปรรูปความปรารถนาอันแรงกล้าให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้​

เริ่มที่ความคิดก่อน เมื่อความคิดเปลี่ยน
การกระทำ ย่อมเปลี่ยนตาม​

ตั้งหลักให้ด​ี

วิธีที่ใช่​

เมื่อเรามีจุดหมาย ต่อให้มีเสียงรอบข้าง
ดังแค่ไหนก็ไม่เท่าเสียงหัวใจเรา​

มองไปที่ผลลัพธ์​

ค้นหาสิ่งที่เรารัก แล้วทำตามความสุขของเรา​

กระชับขั้นตอน​

ทดลอง ปรับปรุง เรียนรู้ ทำจนเชี่ยวชาญ
คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ​

ลองก่อน เดี๋ยวรู้เอง​

เมื่อเราเรียนรู้แล้ว ควรทำทันที
ความสำเร็จย่อมไม่ไกลแน่นอน​

ทักษะการขายที่จำเป็น 6 อย่างที่ตัวแทนขายทุกคนต้องมีในปี 2019

ทุกวันนี้ลูกค้าฉลาดขึ้นมาก และสินค้าและบริการนั้นก็มีเกลื่อนเสียจนตัวแทนขายนั้นเริ่มขายสินค้าและบริการในตลาดได้ยากยิ่งขึ้น

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 5 ประเภท

มันจะต้องมีสักช่วงเวลาที่คุณและธุรกิจของคุณนั้นจำเป็นต้องขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือจากภายนอก คุณอาจต้องการข้อมูลตลาด หรือข้อแนะนำ ทักษะ กลยุทธ์หรือเทคนิคที่ไม่มีในองค์กรของคุณ ปกติแล้วเจ้าของกิจการจะจ้างที่ปรึกษามาเป็นวิธีที่คุ้มค่าใช้จ่ายในการเชื่อมรอยต่อระหว่างความรู้และทักษะภายในบริษัท หรือไม่เป็นแนวทางในการนำมุมมองและจุดมุ่งหมายของมืออาชีพจากนอกองค์กรเข้ามาสู่องค์กร

...
...

Copyright © 2019 www.captbenz.com All Rights Reserved.​​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google